KONVERSATIONSKURS

alla nivåer

A1-C2
 • Förbättring av oralt uttryck
 • Utveckling av förståelse
 • Anpassad till dina behov
Mer information

GRAMMAR + CONVERSATIONMás popular

alla nivåer

A1-C2
 • Inom det sociokulturella sammanhanget
 • Improvisationsresurser
 • Anpassade läromedel
Mer information

DELE FÖRBEREDNINGSKURS

alla nivåer

A1-C2
 • Arbete anpassat till tentamen
 • Att delta i studentens nivå
 • Särskilda undervisningsresurser
Mer information

KURS FÖR BARN OCH ADOLESCENTER

alla nivåer

A1-C2
 • Syftar till barn och ungdomar
 • Utveckling av lustförståelse
 • Förbättring av interaktion och uttryck
Mer information
 • Vårt upplägg följer europarådets referensram för språk som definierar språkkunskaper i sex nivåer. Vi använder dessa nivåer för att organisera och utveckla inlärningen.
 • Vi på Enjoy Spanish On Skype lägger tyngdpunkten på verbal interaktion och uttal, men ger även utrymme för varje elevs egna behov och önskemål.
 • Vårt utbildningsmaterial är fokuserat på att utveckla den kommunikativa förmågan. Vi har ett stort utbud av grammatiska övningar som först och främst förklarar grammatiken följt av en rad övningar för att ‘nöta in’ innehållet. Vi använder gärna Internets möjligheter, såsom sociala medier för att öva på att uttrycka sig skriftligt, filmer (korta filmklipp, reklam, delar av dokumentärer, serier etc), litterära texter och artiklar.
 • Vi har kommit fram till att en lagom lektionslängd är en timme. Det ger lagom tid för eleven att anpassa sig och känna sig bekväm (ca 20 minuter); resten av tiden används för att träna på interaktion och uttal och för att reda ut grammatiken. Om eleven vill går det naturligtvis bra att variera lektionstiden. Vi anpassar oss efter alla behov.
 • Det går bra att kontakta oss viaemail när som helst och vi svarar inom ett dygn.
 • För att du ska få en möjlighet att prova på språkundervisning onlineoch lära känna oss bättre erbjuder vi en gratis provlektion på tjugo minuter.