conversación

Konversationskursen riktar sig speciellt till elever som ligger på nivå A2 och högre. Den är idealisk för att förbättra interaktionen och uttalet. Under lektionerna kommer eleven även att utveckla hörförståelsen. Lektionerna anpassas efter elevens behov och önskemål. Målet är att eleven ska lära sig hantera olika situationer, inte genom att lära sig fraser utantill utan genom att få förmågan att hantera språket i olika sammanhang.

Materialet som vi använder är mycket varierat; bilder, diagram, kortfilmer, teveserier, dokumentärer, radioprogram, sånger, texter (litterära, nyheter, blogginlägg etc). Allt material syftar till att vara en utgångspunkt för interaktionen mellan lärare och elev. För att träna hörförståelsen har vi även utskrifter av dialogen i exempelvis radioprogram.

Under lektionerna rättar läraren eleven och eleven har hela tiden möjlighet att fråga om något är oklart när det gäller språket eller grammatiken.

Konversationskursen är ett bra alternativ om du inte har någon spansktalande på nära håll att öva med. Vill du prova på innan du bestämmer dig så får du en lektion på tjugo minuter gratis!