deleDenna kurs riktar sig till elever som vill ta språkcertifikat, Diploma de Español como Lengua Extranjera. Under den här kursen arbetar vi med alla delar som ingår i DELE-examen (uttrycka sig i tal och skrift samt läs- och hörförståelse) på den nivå som eleven önskar ta examen för. För den här typen av examen är det mycket viktigt att ha koll på hur examinationen fungerar, vad som ingår i respektive delmoment och vad examinatorerna förväntar sig av eleven.

Om eleven bara vill koncentrera sig på en speciell del så anpassar vi oss efter det och fokuserar arbetet på det som eleven behöver utveckla.

Materialet som vi använder under DELE-lektionerna är speciellt framtagna för att förbereda för examen. På det sättet försäkrar vi att eleven får god kännedom om hur examen går till och vad som behöver göras i varje moment Vi använder de testexamina som Instituto Cervantes har på sin webb och audiovisuellt material för att arbeta med interaktion och uttal. I den här kursen rekommenderar vi att vi använder en specifik bok. Böckerna som rekommenderas för att förbereda för DELE brukar vara helt kompletta och fulla med aktiviteter som liknar de som ingår i examen och de är därför väldigt praktiska att använda.

Om eleven behöver en specifik examen i spanska för att få ett jobb, komma in på universitet, arbeta i Spanien eller av andra orsaker är det bäst att kontakta oss. Vi börjar med en gratis lektion på tjugo minuter, för att svara på alla frågor.

Var modig och anmäl dig till DELE!