Mónica Moya Mansilla

Den mest erfarna forskaren

Claudia Vérez Andrés

Bachelor, diplom och roligt

María Jiménez Cruz

Licentiat och officiell examinator av DELE

Enjoy Spanish On Skype är ett sätt att lära sig spanska som är utformat av oss tre lärare i spanska. Vi är licensierade i Filología Hispánica (studier i spanska och latinamerikanska språket och litteratur) vid universitetet i Valencia, Spanien.

Vi har sju års erfarenhet av undervisning i spanska som andra språk, såväl i Spanien som utomlands. Vi har arbetat på olika skolor, vilket har gett oss stor kunskap om olika metoder och arbetssätt.

Nu utvidgar vi vår verksamhet med hjälp av internet eftersom det har blivit ett oersättligt verktyg och ger fantastiska möjligheter att kommuniceraoch ett brett utbud av möjligheter.

Varför Skype?

Därför att det är bekvämt och går att använda överallt; hemma, på jobbet eller i skolan.

Därför att det är praktiskt; det behövs bara ett klick för att komma i kontakt med läraren som kommer att guida dig i din inlärning med en uppsjö av olika material som hjälper dig att nå en högre nivå av spanska. Enjoy Spanish On Skype är det bästa alternativet om du inte har någon spansktalande att öva med på nära håll eller någon lärare som är specialiserad i att lära ut spanska som andra språk.

Därför att det är ekonomiskt;Enjoy Spanish On Skype vet att alla inte har ekonomisk möjlighet att utbilda sig i ett andra språk (speciellt inte ungdomar). Vi tycker att alla har rätt att delta i spanskalektioner av hög klass utan att betala höga priser. Vi har bestämt oss för att satsa på att ge lektioner med hjälp av Skype, eftersom det hjälper till att hålla kostnaderna nere.

Lär känna oss mer noggrant, vi ger dig en gratis intervju!